1. 专业服务
  2. 专业服务
  3. 专业服务
用心服务
Service

设计流程


我们首先会了解整体项目风格,之后根据项目风格,讨论空间的整体布局、色彩搭配等;
我们会以此为导向,推荐适合的材质、工艺,之后从风格设计到用料选材,从平面布局到空间搭配;
量身定制一套完善设计方案。
 
标识导示设计工作流程
DESIGN WORKFLOW
 
    1.   初步意向沟通                                                        
    2.   收集资料                                                                
    3.   现场勘查设计意向沟通                                      
    4.   创作会议                                                               
    5.   第一轮设计创作                                                  
    6.   内部审稿                                                               
    7.   第二轮设计创作                                                  
    8.   内部定稿                                                               
    9.   项目提案                                                                
    10.提案后方案修改及定稿                                     
    11.设计成果提交(打印稿及电子文件) 
0755-82500271
137 9855 2923
186 8208 3731